Program

Program

Fredag

17.30–19.15 Incheckning

18.00 Korv och Kaffe/Te

19.30 Kvällsmöte: Den Helige Andes verk idag. Sarah Hinlicky Wilson

21.00 Café (fika från 20 kr)

Lördag

08.00 Laudes (tidebön)

09.30 Morgonpass: Andens ledning. Tomas Nygren, Kerstin Oderhem med flera.

12.30 Lunch

14.00 Seminarier

15.15–16.00 Fika (ingår i konferensavgift)

16.00–17.15 Seminarier fortsättning

17.30 Kvällsmat

19.00 Kvällsmöte: Andens kraft och gåvor. Sarah Hinlicky Wilson

21.00 Café (fika från 20 kr)

22.30 Kvällsmässa

Söndag

08.00 Laudes (tidebön)

09.30 Gudstjänst med Lötenkyrkan (även söndagsskola): Andens frukt. Sarah Hinlicky Wilson

10.30 Fika (kyrkkaffe 20 kr)

11.00 Seminarier

13.00 Lunch

Vad är Livsväg?

Vad ingår i anmälan?

Ledare/medverkande