En mötesplats för unga vuxna

15-17 mars 2024, Uppsala

De första kristna kallades för de som tillhörde Vägen (Apg 9:2). De följde Jesus, som sa om sig själv “Jag är vägen sanningen och livet” (Joh 14:6).

Alla människor är på väg. Längs livsvandringen möter vi många vägskäl och vår kultur erbjuder många alternativa vägar.
Vad styr våra vägval? Vad innebär det att vara en Jesu efterföljare idag?

Livsväg är en nationell mötesplats för unga vuxna där vi söker vägledning för våra liv i Guds ord.

Välkommen till Lötenkyrkan en helg i mars för gemenskap, fördjupning och tillbedjan!

Gudstjänster/kvällsmöten är öppna för allmänheten, men varmt välkommen att anmäla dig och ta del av allt gott program som är planerat!

Arrangörer är Johannelund, Lötenkyrkan, Salt och Credo.