SEMINARIER & TALARE

SEMINARIER

Lördag

1. Våga gå, om mission – Viktoria & Jonas Nordén

En av de tydligaste befallningar Jesu ger oss är att gå ut. Vad innebär det att gå och lämna det trygga när vi upplever en konkret kallelse till det? Vi delar erfarenheter av detta med er.

2. Reformation 2017 - Magnus Persson

Människor och länder förändrades för 500 år sedan av reformationens budskap. Vad är reformationens budskap idag och hur kan det förändra oss?

3. Min resa från islam till Jesus- Annahita Parsan

Jesus sade: ”Jag är vägen och sanningen och livet” ( Joh 14:6 ). I detta seminarium berättar Annahita om sin egen väg till tro på Jesus och hur hon idag får se många av sina landsmän bli frälsta. Hon kommer också dela om sin syn på skillnaderna mellan Jesus och islam och hur vi kan förhålla oss till detta på ett bra sätt.

 

4. Tro & politik- Mikael Oscarsson

Hur är det att vara kristen och med i riksdagen? Och hur går det att förena ett politiskt engagemang med en kristen tro? Här får du en spännande inblick i dessa frågor och fler.

5. Jesus i Gamla testamentet – Beth Elness Hanson

(OBS – seminariet hålls på engelska)

How does Jesus appear in the Old Testament? An overview of key passages in the Hebrew Bible looks for glimpses of the second person of the Trinity as well as deepens our contextual understanding.

6. Måla din bön - Tin Mörk

Gud är skaparen och har skapat oss till sin avbild. Våra liv är ett gensvar på hans skaparglädje. I seminariet får vi tillfälle till lyssnande bön och gensvar i bild, ett slags profetiskt måleri.

Inga förkunskaper krävs-material finns på plats.

 

7. Upprättelse och helande- Birgitta Sjöström Aasa

Om hur det finns en väg framåt till helande och befrielse, oavsett om vi brottas med förlåtelse, sår, negativa tankemönster eller besvikelse. Ett seminarium som är till hjälp både för dig själv och för att hjälpa andra. 

 

Söndag

8. Domen- Evangeliets bortglömda dimension - Olof Edsinger

Är det verkligen samma Gud som vi möter i berättelsen om syndafloden och Sodom och Gomorra och i evangeliernas skildringar av Jesus Kristus?

9. Reformation 1517 – Tomas Nygren

Vad hände egentligen vid reformationen?  Vad upptäckte Luther och hur kunde det få sådant genomslag? Vi tittar på Luthers budskap och dess starka och svaga sidor.

10. Visuell drog- om unga och nätporr – Ulrika Stigberg

På detta seminarium kommer vi prata om ämnet pornografi. Hur påverkar porrkonsumtion dagens unga? Vad kan vi göra för att vara positiva krafter?

11. Mänskliga rättigheter – Ruth Nordström (OBS! Ca 1 h långt)

Detta seminariet kommer beröra några av de mest uppmärksammade rättsfallen Ruth varit involverad i, rörande samvetsfrihet, religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet samt fall rörande kristna konvertiter och trafficking, som varit föremål för Europadomstolens prövning.  

 

12. Praktiskt ledarskap - Mattias Ottestig

Ledarskap är inte bara en teori utan praktisk handling. Här får du konkreta verktyg som hjälper dig som är ledare i någon form eller bara är intresserad av ledarskap. 

13. Tro & Vetande- Stefan Lindholm

Kan kristen tro vara förnuftig utan att den blir förnuftstro? Kan förnuftet rent av vara till hjälp i tron? Vi ser närmare på dessa frågor ur historiskt och nutida perspektiv.

14. Outside the Box- Martin Alexandersson

Hur är vi kyrka outside the box? Hur kan vi visa på Jesus i en tid då våra församlingar inte känns relevanta? Detta och mycket mer samtalar vi om på detta seminarium.

TALARE

Magnus Persson

Huvudpastor United, Malmö

Är pastor i församlingen United i Malmö och leder ett församlingsnätverk kopplat till pingströrelsen. Han är en uppskattad förkunnare och skribent som för några år sedan själv återupptäckte reformationens befriande budskap.

Olof Edsinger

Teolog, författare

Är teolog, författare och opinionsbildare. Han är känd för att ta sig an ämnen i Bibeln som många andra ryggar tillbaka inför.

Jonas & Viktoria Nordén

Präst i Betaniakyrkan, Socionom

Jonas arbetar som präst i Betaniakyrkan i Malmö. Viktoria är socionom och arbetar inom socialtjänsten i Lund. Tillsammans har vi barnen Samuel (10) och Ester (9).

Ruth Nordström

Chefsjurist

Jobbar som chefsjurist på firman Scandinavian Human Rights Lawyers och brinner för mänskliga rättigheter. Bor tillsammans med man och barn utanför Uppsala.

Tomas Nygren

Lärare Johannelund

Är lärare i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola, här även arbetat som ungdomspastor i EFS. Han har just skrivit en bok om luthersk teologi med titeln ”Tillbaka till friheten”.

Martin Alexandersson

EFS

Martin Alexandersson bor i Göteborg och jobbar med nyplantering inom EFS sedan åtta år tillbaka och har varit med och startat två nya EFS-gemenskaper.

Annahita Parsan

EFS Hammarbykyrkan

Arbetar som präst i den växande församlingen i Hammarbykyrkan. Kommer från början ifrån Iran och konverterade till kristendomen som vuxen.  

Mikael Oscarsson

Politiker

Är ifrån Uppsala och är djupt engagerad i politiken, han är invald som riksdagsledamot för KD. 

Mattias Ottestig

Genralsekreterare KRIK

Har sitt hem i Uppsala där han jobbar som Generalsekreterare för ungdomsorganisationen KRIK- kristen idrottskontakt

Stefan Lindholm

Präst i EFS

Är präst i Kristdala och religionsfilosof. Han har bl a undervisat på Johannelunds teologiska högskola samt bott och verkat i L’Abri i Sverige och England. 

 

Birgitta Sjöström Aasa

Präst i EFS

Birgitta Sjöström Aasa är präst inom EFS och bosatt i Halmstad. Hon är inspiratör i den ekumeniska själavårdsrörelse ”Helhet genom Kristus”

 

Beth Elness-Hanson

Lärare Johannelund

Är lärare i Gamla Testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola. Hon har även arbetat som missionär i Tanzania. Beth är en benådad bibellärare som kopplar vardagen och Bibeln till varandra.

Tin Mörk

Nya sätt att vara kyrka

 Är präst och har jobbat i EFS och arbetar idag med Nya sätt att vara kyrka och som präst i en liten landsortförsamling. Kreativitet och måleri är ett intresse som alltid ligger på lur. Tin har tidigare haft kurser i måleri för människor som är sugna på att våga börja måla.

Ulrica Stigberg

Författare & Fryshuskyrkan

Är präst och jobbar sedan många år på Fryshuskyrkan. Tillsammans med Maria Ahlin har hon skrivit boken ”Visuell drog – om barn, unga och nätporr”, som har blivit väldigt uppmärksammad.