Seminarier

Lördag

 

 

1. Christoffer Abrahamsson: Hållbar vardagstro

 Hur kan Gud få plats i min vardag? Hur kan jag leva i en tro som bär mig, och inte en tro som jag bär på? Ett seminarium om att rotas i en tro som bär genom hela livet, både i medgång och i motgång.

 

2. Veronica Widell: Psykisk ohälsa och kristen tro

 Den psykiska ohälsan bland unga ökar i Sverige och det är många som upplever att de mår dåligt. Ökade krav, stress, ångest är bara delar av vad problemen kan handla om. Hur kan vi som kyrka och enskilda individer backa upp och stötta? Hur kan vi jobba med detta enorma samhällsproblem på individ och gruppnivå och vända denna nedåtgående spiral? Välkommen till ett seminarium där vi vågar ta i ämnet, prata om det och förhoppningsvis ta med oss något som kan förändra en liten del av verkligheten.

3. Tommy Mellberg: Andens gåvor i praktiken 

 Hur kan jag veta vilken gåva Gud har lagt ner i mig/vill lägga ner i mig? Hur kan min andliga gåva förlösas? Hur kan jag utvecklas i den? I detta seminarium varvas undervisning och praktik.

4. Annahita Parsan: Min väg till tro

Annahita berättar om sin väg till kristen tro, hur Kristus mötte henne och förvandlade hennes liv. I seminariet får vi även tips om hur vi kan vittna för våra muslimska vänner.

 

5. Tin Mörk: Måla din bön!

I detta seminarium kommer vi att be på kreativa sätt med hjälp av pensel, färg och papper. Kom och bara slappna av och vila och verka inför Gud.

 

6. Johan Lundgren: Den helige Ande i sakramenten

 Dop och nattvard beskrivs som nådemedel – de förmedlar Guds nåd. Hur verkar Anden genom dopet och nattvarden? Hur kan man säga att man blir Andedöpt i dopet? På vilket sätt får man del av den helige Ande i nattvarden? Varför kopplar man samman helande och nattvard i många sammanhang? 

 

7. Olle Härdne:Alla ska träna men vem mår egentligen bra? Kroppsideal, träning, stress och prestationskrav möter kristen tro.

Vi lever i en kultur där nästan alla vet vad vi borde göra för att må bra. Ändå är det så svårt att praktisera det vi vet. Närmare en miljon svenskar äter antidepressiva mediciner och många mår dåligt både psykiskt och fysiskt. Har kyrkan något att komma med här? Vad är det kristna budskapet i en stillasittande och samtidigt träningshetsande tid? Vad säger bibeln om min hälsa, om maten jag stoppar i mig och om den stress min kropp och hjärna utsätta för? Hänger träning och andlighet ihop? Vad innebär det då för mig som vill följa Jesus 2019?

 

 

 

 

Söndag

8. James Starr: Relationer enligt Bibeln 

Vad är Bibelns bild av våra relationer? Hur beskrivs kärleken? Hur kan vi bygga relationer på ett sunt sätt enligt Paulus? Bibliska ideal och vår verklighet – vad gör vi av skillnaden?

9. Anna Sköld: Evangelisation

”Skörden är stor, men arbetarna få..” säger Jesus. I detta seminarium kommer vi att ta upp hur vi kan fungera som evangelister i vår vardag, hur Gud kan upprätta oss som sina vittnen så att vi inte går i egen kraft, och hur den helige Ande kan leda oss i vårt vittnade.  På seminariet blir du boostad med evangeliet och får höra olika vittnesbörd av människor som lever för detta!

10. Emanuel Ezra: Karriär och kristen tro

Större delen av den vakna tiden under vuxenlivet kommer vi att finnas på en arbetsplats. Det väcker många frågor om kristen tro och yrkesliv. Kan man vara profilerad kristen och göra karriär? Hur behöver min kristna tro få påverka mitt yrkesliv? Vilka är fallgroparna och möjligheterna?

11. Patrik Adlarsson: Kristen tro och naturvetenskap

Hur ser en hållbar relation mellan kristen tro och naturvetenskap ut? Hur ska vi hantera möjliga konflikter mellan kristen tro och naturvetenskap? I detta seminarium kommer vi bland annat diskutera bibel- och vetenskapssyn, livsåskådning och andra beröringspunkter av betydelse för hur vi funderar kring dessa frågor.

12. Tomas Nygren: Pröva allt och behåll det som är gott

Hur kan vi veta vad som är från Gud? Hur prövar vi profetiska budskap, förkunnelse och karismatiska uttryck? Ett seminarium om hur vi kan vara andligt öppna utan att vara naiva.

13. Tim & Emma King: Spirit led Worship 

Här pratar vi om vad det innebär att vara lovsångsledare. Tim och Emma undervisar bland annat om hur vi som lovsångsledare kan följa Anden och söka oss in i Guds närvaro för att sedan leda andra dit, samt vikten av autenticitet i lovsångsledarskapet.

 

 

Prästspåret

 

 

För dig som är ung präst erbjuds i år för första gången ett unikt prästspår som sträcker sig över både lördagen och söndagens seminarier. 

På lördagen undervisar Kerstin Oderhem om att växa i lärjungaskap 

Som präst/förkunnare/ledare undervisar man om lärjungaskap för andra, men hur blir det en verklighet i mitt eget liv? Hur blir det med mig i livets med och motgång? Ett seminarium speciellt för dig som är eller vill bli präst/förkunnare, men även för dig som är intresserad av ledarskap. 

På söndagen undervisar Magnus person om hur Evangelium kan predikas idag 

Hur behöver budskapet kommuniceras och predikas idag för att bli förstått som evangelium? Var finns mötespunkterna? Ett seminarium speciellt för dig som är eller vill bli förkunnare, men även för dig som är intresserad av predikan. 

 

Vad är Livsväg?

Vad ingår i anmälan?