Seminarier

Seminarium, lördag kl. 14.00–16.15: Välj mellan fyra olika spår med två seminarier i varje.


Riktad i skapelsen

Seminarier om klimathot och engagemang och vård av skapelsen, samt om socialt engagemang utifrån den kristna tron.

Kristen & socialt engagerad

Ruth Nordström

Vilken roll kan tron spela i samhällsengagemang och arbete för social rättvisa och mänskliga rättigheter? Hur kan jag hantera de utmaningar som socialt arbete kan medföra? I detta seminarium tas frågan om hur den kristna tron och socialt engagemang hänger ihop upp.

Skapelsevård, klimatkris och det kristna hoppet

Heiner Helm & Alexandra Söderberg

I detta seminarium ges en överblick över vad Bibeln har att säga om skapelsen, hur vi kan vårda och förvalta den och vilken roll det kristna hoppet kan spela i klimatkrisen vi befinner oss i.


Riktad i vardagen

Seminarier om vård av ditt inre, psykisk ohälsa och själslig friskvård, samt om vardagstro och hållbarhet.

Tro & psykisk ohälsa

Linda Martinsson

I vår tid är det många som inte mår bra. Hur kan vi i ljuset av den kristna tron få hjälp att hantera psykisk ohälsa vare sig den drabbar oss själva eller andra i vår närhet?

Att möta livets motgångar

Elin Sharew Svensson

För alla människor innehåller livet motgångar och svårigheter. Hur kan jag som enskild finna en hållbar väg? På vilka sätt kan den kristna tron konkret vara till hjälp?


Riktad i ledarskap

Seminarier om att bygga hållbart ledarskap i Guds rike, både praktiskt, strategiskt och själavårdande för dig och dem du leder.

Hållbart liv, hållbart ledarskap

Veronica Widell

Hur kan jag hålla som ledare och människa? Konkreta tips om hur vi kan sätta gränser för oss själva och andra och leda andra utifrån vår egen efterföljelse av Jesus.

Glöd och strategi

Emanuel Gillberg

Glöd och strategi i ledarskap. För att ett arbete ska växa behövs både glöd – något att ge – och en genomtänkt strategi. I detta seminarium ges konkret vägledning utifrån praktisk erfarenhet.


Riktad i Guds ord

Seminarier om att riktas i Guds ord, att se den röda tråden, samt en djupdykning i Jona bok.

Jona bok och vår tid

Johan Lundgren

Jona bok i Gamla testamentet är märkligt aktuell. Både Jona och de utmaningar han möter har många paralleller i vår tid. I seminariet belyses hur Guds sätt att arbeta med Jona och människorna på hans tid är också Guds sätt att arbeta med oss i dag. Hur kan budskapet i Jona bok tillämpas idag?

Bibelns röda tråd

David Nyström

Hur hänger Gamla testamentet ihop med budskapet i Nya testamentet? Allt för många kristna har i praktiken enbart en halv Bibel och vet inte riktigt hur de ska hantera GT. I seminariet tar vi upp hur vi kan läsa Bibeln så att det blir en hel bok, hur sambanden mellan GT och NT hänger ihop, hur Bibelns stora berättelse kan hjälpa oss att förstå helheten bättre.


Riktad att skapa

Bibelns röda tråd

Lena Bergcoutts

Är vi alla egentligen skapade till att rikta oss mer mot Skaparens heliga flöde? I dagens samhälle är vi så mycket fokuserade på ord och presentationer, men vad händer med oss om vi stannar upp och lyssnar in Guds röst? Genom bön och akvarellmålning till Taizémusik utforskar vi i det här spåret hur en text ur Psaltaren och en dikt kan ta sig uttryck i färg och form när vi kommer i kontakt med Guds ande inom oss.