Praktisk information

Bra saker att veta:

Livsväg äger rum i Lötenkyrkan samt Johannelunds lokaler. Boende löser deltagarnade på egen hand men det är eventuellt möjligt för grupper att bo med golvlogi i Lötenkyrkans källare. Maila viola.soto@efs.nu.

Enklare fika på lördag fm och em ingår i konferensavgift.

Mat köpes själv, antingen på egen hand, eller så följer man åt och äter på IFU Arena (lunch lördag). Vi rekommenderar detta för gemenskap!

Under lördagen kommer det finnas möjlighet att äta tillsammans i två ”nätverksträffar”, om man vill nätverka med andra ungdomsledare / präster.