Program

Program

Fredag

19.30 Gudstjänst

VARFÖR BEHÖVER VI GODA NYHETER?

Magnus Persson

Lördag

 

10.00-12.00  Livsväg Talks 

VAD ÄR GODA NYHETER?

Inledning av Tomas Nygren, vittnesbörd samt panelsamtal

 

14.00-16.00 – Seminarier i två spår

1) HÅLLBAR VARDAGSTRO Magnus Persson och Kerstin Oderhem
2) DELBAR VARDAGSTRO Marie Larsson m.fl.

18.30 Gudstjänst
 GODA NYHETER I DITT LIV Kerstin Oderhem
Kvällscafé

 

21.30 Lovsångsmöte
Kristine Helm

 

Söndag

 09:30 Gudstjänst
GODA NYHETER ÄNDA TILL SLUTET
Heiner Helm

Vad är Livsväg?

Vad ingår i anmälan?

Ledare/medverkande