Program

Fredag

19.30 Gudstjänst: Rustad i ordet

Emanuel Gillberg 

22.30 Konsert

Oliver Krieg med band

Lördag

10.00 Seminarium: Rustad med kraft 

Magnus Persson

14.00–16.15 Seminarium: Rustad för ledarskap/Rustad med gåvor/Rustad i samtiden/Rustad med goda vanor

17.00 Pizzanight

Köp biljett i entrén. (se instruktioner på det stora blädderblocket)

19.00 Gudstjänst: Rustad för livet

Frida Thornell

22.00 Lovsångsmässa 

Söndag

9.30 Gudstjänst: Rustad för uppdraget

Olof Schelin