Seminarium: 14.00–16.15: Välj mellan fyra olika spår med två seminarier i varje

Spår 1: Rotad i kyrkan – för hållbar tro

Vilka är mina källor där jag fyller på? Kan man vara kristen på egen hand?

Steg mot en vuxen relation till Gud

Christoffer Abrahamsson

Någonting händer i glappet mellan ungdom och vuxen. Det som tidigare togs för givet, är kanske inte lika självklart längre. Hur kan jag möta Gud i det som är mitt liv – i verkligheten? Här försöker vi finna vägar framåt för den som vill följa Jesus, också som vuxen.

Om andliga praktiker

Johan Lundgren

Att leva med Gud kan liknas med att äta. Genom att äta regelbundet mår våra kroppar bra. Genom goda andliga vanor och praktiker mår våra själar bra och gudsrelationen våras. Här samtalar vi om konkreta tips och råd på olika sätt att möta Gud i vardagen.

Spår 2: Rotad i sanningen – apologetik, trons försvar

Varför ska man vara kristen idag? Om att möta en motsägelsefull samtid och tvivel i kulturen.

Är den kristna tron rimlig? Finns det goda skäl att lita på den och vad har den för sanningsanspråk?

Naturvetenskap och kristen tro – går de ihop?

Stefan Lindholm

Har naturvetenskapen förklarat bort Gud och har kristen tro något att säga till naturvetenskapen? I det här seminariet synar vi några av myterna om förhållandet mellan vetenskap och kristen tro.

Kulturanalys, möta dagens invändningar/tvivel

Amanda & Oliver Vadian

Välkommen till ett seminarium där vi tar en skärmdump på samtiden och försöker förstå den kultur vi lever i. Hur uppfattar människor kristen tro i Sverige idag? Vilka trender finns? På vilka områden närmar sig kyrka och samhälle varandra – och var rör vi oss i skilda riktningar? Vilken längtan finns bland unga vuxna inom och utom kyrkan?

Spår 3: Rotad i relationer – mina rötter IRL

Hur kan vi hantera våra trasiga rötter och bli rotade i god jord? Hur påverkar vår samtids digitala rotlöshet våra relationer? Hur ser närhet ut i en distanserad digital tid?

Vilka är mina rötter och hur påverkar de mig nu?

Veronica Widell

Skapad till Guds avbild – och väldigt lik min morfar? Ansvarstagande storasyster eller slarvigt mellanbarn? I familjen Vanlig eller Udda?
Vilka ideal och värderingar fick vi med oss och påverkar de oss idag? Skoltid och kompisar, vilka blev avtrycken efter det? Väger egentligen vår sociala miljö lätt och gener och arv är det helt avgörande för oss? Är vi dom vi är eller går det att förändras?

Identitet är viktigt för oss, vem är jag egentligen? För att komma det på spåret kan det vara bra att försöka förstå något kring vad som format oss fram till nu. Det vi vet något om kan vi (med Guds hjälp) göra något med – vad vi inte vet något om, gör något med oss!

Låt oss prata om att ses IRL – att uppleva varandra i en digital samtid

Elin Liljero Eriksson

Vad går förlorat om vi umgås mer digitalt istället för fysiskt? Hur påverkas vår identitet av att leva i en vardag där vi uppmanas till att döma människor med en millisekunds svepning? Utifrån boken Låt oss prata om att ses IRL undersöker det här seminariet vikten av det fysiska samtalet. Boken är inte skriven för att demonisera digitaliseringen, utan för att få läsaren att fundera över hur kvaliteten i relationer påverkas av att man ständigt är uppkopplad.

Spår 4: Rotad i kreativitet – praktiska workshops

Har du lust att uttrycka dig kreativt? Välkommen att delta på praktiska workshops, välj mellan två pass målning eller dans. Välj ett av följande alternativ för båda seminariepass!

Bild & form

David Larsson

Seminariet kommer handla om hur vi i bild och form kan skapa för och med Gud, även reflektera kring frågor gällande om kreativitet behövs i Gudstjänsten och i Kyrkan i allmänhet.

Dansworkshop

Malina Abrahamsson

På detta seminarium lär vi oss en koreografi och pratar om hur dans kan vara ett sätt att tillbe Gud. Inga förkunskaper krävs.

Livsväg arrangeras av EFS och Salt – barn och unga i EFS, i samarbete med Lötenkyrkan