Seminarier

Rustad för ledarskap

Emanuel Gillberg, Mia Ström

Vad är grunden för en välfungerande grupp? Hur skapar man som ledare en positiv grupp trots störande moment? Hur kan man som ledare ta varje tillfälle att göra lärjungar? Spåret innehåller teoretisk undervisning om ledarskap, konkret undervisning om ledning av en grupp samt en praktisk ledningsworkshop.

Rustad med gåvor

Simon Johansson, Tomas Nygren

Vilka Andens gåvor har jag fått? Vilka gåvor kan jag söka att få och hur går det till? Det är frågor vi kommer att behandla under seminariet, som både innehåller undervisning och praktik. Särskilt fokus kommer att läggas på bland annat profetiska gåvor och helandegåvor.

Rustad i samtiden

Adam Frisk, Per Ewert

I Herren Jesus Kristus finns sanningen om rätt och fel. Hur kan vi kristna hålla fast vid kristendomens moraliska läror, i en samtid som i allt högre grad missförstår oss? Välkommen till ett seminariespår om att vara i världen, utan att vara av världen.

Rustad med goda vanor

Christoffer Abrahamsson, Stefan & Lois Lindholm

Paulus liknar sitt kristna liv med en god kamp och ett fullbordat lopp. Följ med på ett seminariespår om de goda vanorna som kan hjälpa oss att utkämpa den goda kampen och fullborda loppet, fördjupas i tro och kristen gemenskap, och växa i likhet med Jesus.