Johan Lundgren

Johan Lundgren

Johan Lundgren är ungdomspräst i Skellefteå. Han är väldigt rolig (om man frågar honom själv), uppskattad talare (om man frågar honom själv), och väldigt trevlig (om man frågar honom själv). Om man frågar hans fru Sara skulle hon beskriva honom som barnslig och att...