Frida Thornell

Frida Thornell

Frida har, tillsammans med sin man Andreas, arbetat som missionärer för EFS och har många års erfarenhet av arbete med muslimer. Frida och Andreas arbetar nu på EFS Sverigeavdelning för att hjälpa EFS att bättre gestalta hela evangeliet bland människor med muslimsk...
Emanuel Gillberg

Emanuel Gillberg

Emanuel jobbar som präst i Ljungby och är med i Sandvikengårdens Sommarkommunitet. Han brinner för att se fler människor upptäcka Kristus och vill se allt fler kristna komma i funktion.