Lena Bergcoutts

Lena Bergcoutts

Lena Bergcoutts är Diakon i Uppsala Pastorat. Jobbar med samordning av integrationsarbetet påDiakonins Hus och som församlingsdiakon i St Maria Kyrka. Hon är 40 år, är gift, har två barn och tvåkatter. Hon har bland annat gjort sitt diakonala år på ett barnhem i...